MAZERET SINAVLARI

Elektrik Makinaları-I, Orta Gerilim Şebekeleri, EEM Giriş, derslerinin mazeret sınavları 7 Aralık Perşembe günü saat 13’de, Devre Analizi, Mesleki İngilizce derslerinin mazeret sınavları da 7 Aralık Perşembe günü saat 15’de 205 numaralı derslikte yapılacaktır.