Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Bölümümüz öğrenci temsilcisi olmak isteyen adayların 17-21 Ekim tarihleri arasında başvuru dilekçeleri ile beraber Arş.Gör. Tuba Nur Serttaş’a başvurmaları gerekmektedir. Seçime katılacak aday listesi 22 Ekim tarihinde web sayfamızdan ilan edilecektir. Seçim 26 Ekim Cuma günü 13:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler aşağıdadır.

Başvuru için gerekli belgeler:

Başvuru Dilekçesi (İçerisinde Siyasi parti organlarında üye ve görevli olmadığına dair beyan olacak)

Transkript

Sabıka kaydı bulunmadığına dair belge,

 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
Madde 6-(Değişik ÜSK-12/03/2013-2013/48.a Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlgili öğretim biriminin kayıtlı öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye ve görevli olmaması,
c) Hiçbir disiplin cezası almamış olması;
d) İlgili yükseköğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış
olması,(enstitü öğrencileri hariç), (Değişik:ÜSK 31.08.2016 – 2016/44),
c) Sabıka kaydının bulunmaması,
f) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması
g)Bulunduğu sınıf itibariyle (yeni kayıt yaptıran öğrenciler hariç )alttan dersinin olmaması, ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50 ve üzerinde olması

Madde 22-Tüm öğrencileri temsil edebilmeleri için birinci ve son sınıf öğrencilerinden (enstitü öğrencileri hariç) konsey başkanı seçilememektedir.

Dolayısıyla başvuran adayların 2. veya 3. sınıf öğrencisi olması gerekmektedir.