Yaz Stajı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YAZ STAJI 

Bölümümüz öğrencilerinin staj işlemleri için gerekli bilgiler aşağıdaki başlıklarda ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu bilgiler dışındaki hususlarda staj ve iş yeri eğitimi ile ilgili bilgi almak için Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail YABANOVA’ya veya Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu Üyesi Arş. Gör. Tuba Nur SERTTAŞ’a başvurabilirsiniz.

1. Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi

2. Staj Ücreti Dikkat Edilecek Hususlar

 

Dilekçe Ve Formlar

1.Yaz Stajı Başvuru Formu  (Bilgisayar Ortamında doldurulacak olup el ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.)

2. Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İş Veren Bilgi Formu

3. Cumartesi Çalışma Belgesi