Yaz Stajı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YAZ STAJI 

Bölümümüz öğrencilerinin staj işlemleri için gerekli bilgiler aşağıdaki başlıklarda ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu bilgiler dışındaki hususlarda staj ve iş yeri eğitimi ile ilgili bilgi almak için Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat CANER’e veya  Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu Üyesi Arş. Gör. M.Mustafa KELEK’e başvurabilirsiniz.

1. Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi

2. Staj Ücreti Dikkat Edilecek Hususlar

3. Yaz Stajı Bilgilendirme Sunumu

 

Dilekçe ve Formlar

1.Yaz Stajı Başvuru Formu  (Bilgisayar Ortamında doldurulacak olup el ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.)

2. Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İş Veren Bilgi Formu

3. Cumartesi Çalışma Belgesi

 

 

2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılında staj yapan öğrenciler staj defterlerini 24.09.2018-12.10.2018 Tarihleri arasında staj komisyonuna teslim edecektir.